Ett fantastiskt resultat för Lilium Fastigheter räkenskapsåret 2018–2019

Vi har haft ett fullständigt makalöst verksamhetsår, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson.

Som framgår av de årsredovisningarna för räkenskapsåret 2018–2019 – som nu finns tillgängliga på vår hemsida (www.Liliumab.se) – presenterar moderbolaget Family Holding i Alvik AB och oäkta koncernbolaget AM Holding AB ett samlat driftnetto om drygt 795 200 000 kr per den 31.8 2019. I det redovisade driftnettot ligger huvudparten av de 21 registerfastigheter Lilium förvärvade av Castellum med från mars 2019 till och med augusti 2019, d v s endast under sex månader. Lilium styrelseordförande fortsätter:

”Skulle vi därtill, såsom de börsnoterade fastighetsbolagen, valt att tillämpa redovisningsreglerna IFRS och således till resultatet lagt dokumenterade (av utomstående värderingsföretag försiktigt beräknade s.k. övervärden på våra fastigheter om sammanlagt drygt 600 Mkr) marknadsvärden på våra fastigheter skulle således det ackumulerade årsresultatet med råge överstiga en miljard kronor. Lilium Fastigheter har dock i stället valt en traditionell försiktig redovisning, vilket innebär att vi i stället skrivit av våra fastigheter med drygt 49 Mkr under räkenskapsåret och därmed enbart redovisar realiserade vinster. Vi är övertygade att våra kunder och övriga intressenter till vårt företag uppskattar den långsiktiga stabilitet och säkerhet som vår valda redovisningsmetod innebär.

Vårt fina resultat skapar utrymme för fortsatta satsningar i första hand i våra huvudorter Sundsvall och Luleå, vilka delvis kommer att kunna presenteras under våren 2020. Till sist vill jag rikta ett varmt tack till anställd personal och även till tidigare anställd personal i Linköping samt till alla våra underleverantörer som alla med sin professionalitet och engagemang möjliggjort detta fantastiska årsresultat”.

Mer information:
Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium
peter.gotthardsson@liliumab.se
070-338 50 95

Arsredovisning – AM Holding AB 2018_19

Arsredovisning – Family Holding i Alvik AB 2018_19 08.42.43

Senaste nyheterna

10 december 2020
Mangal BBQ tecknar avtal med Lilium Fastigheter

Nu är det officiellt att Mangal BBQ öppnar i Birsta på Norra Förmånsvägen 26, mittemot Ikea. Lilium Fastigheter hyr ut och anpassar sin lokal...

Läs mer...

23 november 2020
Varma hälsningar från Sundsvall – Stad i Ljus!

Varma hälsningar från Sundsvall - Stad i Ljus! [iframevideo...

Läs mer...

25 juni 2020
Nu öppnar nya Hotell Klövsjöfjäll!

Klövsjöfjäll AB tillsammans med fastighetsaktiebolaget Lilium har storsatsat i Klövsjö. Över 90 miljoner har investerats och nu står nya...

Läs mer...