Lilium Fastigheter skapar Högoms Företagspark i Sundsvall och anpassar ca 15 700 kvm för uthyrning till industri- och logistikföretag

Lilium Fastigheter har erhållit ett stort intresse från ett flertal industri- och logistikföretag för den stora, välutrustade och centrumnära industrifastigheten Högom 3:168 om hela ca 15 700 kvm uthyrningsbar area. Redan har omfattande hyreskontrakt slutits med bl.a Sundsvalls stål AB (dotterbolag inom Tibnorkoncernen), 2D Fab AB och RJ Stålteknik AB omfattande sammanlagt 7 135 kvm. Huvuddelen av kvarvarande ytor är jämväl nära avtalssignering.

  • Det är mycket tillfredsställande att kunna konstatera det stora intresse som föreligger i Sundsvallsregionen för vår fina centrumnära Industri- och logistikfastighet. Fullt färdigställd kommer mellan tio till tolv företag finnas som hyresgäster i företagsparken där hyresgästerna också tillsammans förhoppningsvis ska finna olika synergilösningar och på så sätt kunna effektivisera samt utöka sina respektive verksamheter. Att vi nu kan skapa en stor central och effektiv lokallösning för växande industri- och logistikföretag i Sundsvallsregionen gläder oss mycket, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson.

Mer information:

Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium, peter.gotthardsson@liliumab.se,  070-338 50 95

Stefan Ruda, Fastighetsaktiebolaget Lilium, stefan.ruda@liliumab.se, 072-207 29 66

Senaste nyheterna

20 februari 2021
Lilium Fastigheter tecknar avtal tillsammans med Skanska om nybyggnad av 118 hyresrätter i Inre Hamnen!

Nu står det klart att Lilium Fastigheter tillsammans med Skanska som entreprenör kommer bygga 118 nya hyresrätter med en totalt boendearea om...

Läs mer...

16 februari 2021
Holy Greens är ny hyresgäst till Lilium Fastigheter i Sundsvall

Lilium Fastigheter gör Stenstan grönare tillsammans med Holy Greens. Nu förstärks Stenstan och Lilium Fastigheter totalrenoverar och anpassar sin...

Läs mer...

08 februari 2021
Restaurering av konst i trapphus i stenstan

Restaurering av konst i trapphus på Nybrogatan 6 I Liliums fastighet Jupiter finns de sk Blombergska husen som är förklarade som byggnadsminnen...

Läs mer...