Sundsvall / Hovrätten 2
Hovrätten 2
Hovrättsvägen 1 m.fl.
Kontor
Butik
Bostad
Övrigt
Totalt 30 766 kvm