Linköping / Magnetspolen 5
Magnetspolen 5
Fångogatan 6, Linköping
Kontor
Butik
Bostad
Övrigt 1 690 kvm
Totalt 1 690 kvm