Boden / Torpgärdan 5:5
Torpgärdan 5:5
Gjutvägen 6, Boden
Kontor
Butik
Bostad
Övrigt 585 kvm
Totalt 585 kvm