olympen coworking sundsvall terrass

olympen coworking sundsvall atrium

I kvarter Olympen skapas attraktiva utrymmen för framtiden

Det centrala kvarteret med sin utsökta arkitektur mitt i kärnan av Sundsvalls stenstad kommer genomgå och förädlas med ett stort hållbarhetsprojekt. Projektet på drygt 5000 kvm och med en total investering på ca 100 miljoner kronor skapar nya dynamiska miljöer.

En ny entré mot Sjögatan öppnas upp och bjuder in besökaren till exklusiva utrymmen. Ett inglasat atrium, parklounge och en gemensam grönskande innergård blir mittpunkten i fastigheten. Atriet skapar rörelse och kopplingar mellan byggnader och nivåer i kvarteret.

Genom ett coworking koncept erbjuder vi fler företag möjlighet att arbeta flexibelt och med en effektivare lokalkostnad. Det skapar också en möjlighet för företag att skala upp eller ner kontorsytan när behovet förändras. Coworking bidrar till en enkelhet och flexibilitet för företag och dessutom ett mervärde som i detta fall kan vara den grönskande innergården, frukosten i parkloungen eller det gemensamma gymmet på bottenplan. Dessutom blir det 10 nya lägenheter i kvarteret där en av dem planeras vara en uthyrningslägenhet för de som hyr coworkingplats.

Genom denna stora satsning i Sundsvall fullföljer vi också vår hållbarhetssatsning byggd på övertygelsen att utveckling och effektivisering av våra redan befintliga byggnader och fastigheter är det mest hållbara från miljösynpunkt. Att alla kommande och befintliga hyresgäster hos Lilium därtill kan glädja sig åt att vi i koncernen genom den solcellsanläggning vi får på plats under 2023, kommer producera mer fossilfri elektricitet, årligen ca 10 miljoner kWh än vad samtliga våra hyresgäster förbrukar inom hela Lilium-koncernen, stärker såväl vår som våra hyresgästers roll i den nödvändiga miljömässiga omställningsfas som både fastighetsägare och hyresgäster är förpliktad att delta i, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson.

Vi gör den här satsningen i vår fastighet med den fasta övertygelsen att framsynta företag i Sundsvall, men även de som överväger att etablera sig här, kommer att uppskatta de stora värden vi nu tillför kvarteret Olympen. De vet vad som krävs med möjlighet till nya arbetssätt i kreativa arbetsmiljöer. Det ger därtill möjlighet att locka till sig de bästa talangerna, men också förutsättningar att behålla kompetenta medarbetare. Det är i huvudsak vad som gör att vi väljer att gå ’’all in’’ på kvarteret Olympen berättar Stefan Ruda, kommersiell förvaltare på Lilium Fastigheter.

Planerad Projektetstart: Våren 2023

 

Kontaktperson:

Peter Gotthardsson
Fastighetsaktiebolaget Lilium
070-338 50 95
Peter.gotthardsson@liliumab.se
www.liliumab.se

Stefan Ruda
Fastighetsaktiebolaget Lilium
072-207 29 66
stefan.ruda@liliumab.se

Pressmaterial och visionsbild


Ladda ner pressmeddelandet här: Pressmeddelande – Olympen