Med Lilium får du en hyresvärd att utvecklas med.

Vi vill att du ska trivas, utvecklas och nå dina affärsmål i våra lokaler. Att vara hyresgäst hos Lilium innebär att du får en hyresvärd som tänker långsiktigt, professionellt och behovsanpassat.

Långsiktiga relationer

Hos Lilium får du en personlig hyresvärd som förstår dina behov, har en genuin vilja att hjälpa samt förmågan att hitta den bästa lösningen för dig. Vi bygger långsiktiga relationer med affärsmässighet, förtroende och kunskap om såväl fastighetsförvaltning som om våra hyresgäster. Hyresgäster som trivs och får rätt förutsättningar att utvecklas stannar. Så tänker vi.

Professionellt bemötande

Liliums styrka är organisationens kunskap och kännedom om de lokala marknaderna där vi är representerade. Närhet till våra hyresgäster och korta beslutsvägar är resultatet av att vi finns representerade på ett flertal orter med lokala kontor. Att känna våra kunder och deras marknader utan och innan är professionalitet för oss. Det är vår utmaning. Och vår stora styrka.

Behovsanpassade lösningar

Med rätt lokaler utformade för dina behov blir arbetet effektivt och förutsättningarna ökar att nå uppsatta affärsmål. När behoven förändras är flexibilitet och förmåga till anpassning avgörande. Vi hjälper dig att se möjligheterna och hitta behovsanpassade lösningar.

Söker du lediga lokaler?

Kontakta oss för ett personligt möte och ett samtal kring dina lokalbehov.