/
Nyproduktion i inre hamnen

Vi tillsammans med Skanska som entreprenör kommer bygga 118 nya hyresrätter med en totalt boendearea om drygt 7 300 kvm i Inre Hamnen samt 88 nya garageplatser, cykelparkeringar m.m. i ett 3 700 kvm stort garage under samma kvarter. Projektnamn för nybygget är ”Kvarteret Rederiet”. Nybyggnadsprojektets fokus kommer vara det gröna, hållbara och miljövänliga boendet.

Kvarteret får gemensamma gröna innegårdsytor med grillplats, trädgård, växthus och stor gemensam tvättstuga. Det läggs även stort fokus på att tillhandahålla cykelparkeringar både inne i parkeringsgaraget och ute på gården samt att inte några lägenheter ska få direkt insyn från gator runt området. Ambitionen kommer vara att bygga Sundsvall mest drifteffektiva och gröna flerfamiljshus av denna omfattning någonsin.

Projektet beräknas vara färdigställt hösten 2023 och Lilium öppnar preliminärt upp för intresseanmälningar i början på 2023, mer information kommer komma ut här.