Lilium Fordonsfastigheter Norr AB förvärvar fastigheter i Norrbotten och Västerbotten

Lilium Fordonsfastigheter Norr AB som är ett helägt dotterbolag till Lilium Fastigheter AB förvärvar 2016-07-01 en portfölj omfattande 14 st fastigheter på 13 orter i Norrbotten och Västerbotten av Daust AB & Gammelstabo KB.

Total uthyrningsbar area i förvärvet är ca 10.850 kvm med ett fastighetsvärde på ca 60 Mkr.

Av de 14 fastigheterna används 13 till bilprovning och förhyrs av Bilprovningen eller Opus Bilprovning. Den 14:e fastigheten förhyrs av Byggmax och är belägen i Luleå. Uthyrningsgraden i köpet ligger på 100%.

De stora mark arealerna som ingår i köpet ger även möjlighet till ytterligare etableringar av det miljöbiltvättskoncept som bedrivs av det helägda dotterbolaget Gowash AB.

-Tillsammans med dotterbolaget Lilium Fordonsfastigheter Söder AB kommer Liliumkoncernen efter detta förvärv att äga sammanlagt 38 stycken bilprovningsfastigheter belägna från Visby i Söder till Kiruna i Norr. Fastighetsbeståndet kännetecknas av stabila hyresgäster och välbyggda fastigheter. Det är därför ett strategiskt riktigt förvärv som vi nu är glada över att ha kunnat göra, säger Liliums styrelseordförande Peter Gotthardsson.

Senaste nyheterna

31 januari 2017
Vi kan glädjas till ännu ett framgångsrikt år.

Nu har koncernens årsredovisning för räkenskapsåret september 2015 till och med augusti 2016 färdigställts och registrerats hos...

Läs mer...

07 oktober 2016
Svärmaren 1 i Luleå. Nya hyresgäster flyttar in i ”Bryggeriet”

Fastighetsaktiebolaget Lilium Luleå äger den anrika fastigheten som från första början var ett bryggeri och som många också förknippar med en...

Läs mer...

01 juli 2016
Lilium Fordonsfastigheter Norr AB förvärvar fastigheter i Norrbotten och Västerbotten

Lilium Fordonsfastigheter Norr AB som är ett helägt dotterbolag till Lilium Fastigheter AB förvärvar 2016-07-01 en portfölj omfattande 14 st...

Läs mer...