Kommersiella fastigheter i Sverige och Norge.

Lilium äger och förvaltar kommersiella fastigheter över stora delar av Sverige med tyngdpunkt på de tre huvudorterna Luleå, Sundsvall och Linköping. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall. I Norge bedriver Lilium verksamhet i Skien och Bergen.

Med en total uthyrningsbar yta om ca 240.846 kvm omfattar beståndet kontor, butiker, industrilokaler och bostäder till ett fastighetsvärde om cirka 3,7 miljarder svenska kronor. Hyresvärdet uppgår till 251 miljoner kronor.

Välkommen att ta ta del av en närmare beskrivning av våra fastigheter per ort.

Här hittar du en komplett fastighetslista.