Kommersiella fastigheter i Sverige och Norge.

Lilium äger och förvaltar kommersiella fastigheter över stora delar av Sverige med tyngdpunkt på de två huvudorterna Sundsvall och Luleå. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall. I Norge bedriver Lilium verksamhet i Bergen.

Med en total uthyrningsbar yta om cirka 325 700 kvm omfattar beståndet kontor, butiker, industrilokaler och bostäder till ett fastighetsvärde om cirka 6 miljarder svenska kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 410 miljoner kronor.

Välkommen att ta ta del av en närmare beskrivning av våra fastigheter per ort.

Här hittar du en komplett fastighetslista.