Sponsring

Vi sponsrar ungdomsverksamhet med fokus på ungas utveckling inom idrott, kultur och entreprenörskap.

Skicka din förfrågan till Ann-Charlotte Uhlin, Fastighetsaktiebolaget Lilium.