stadstoppbild_skien

Lokaler med bra lägen för framtid i ett hållbart Skien.

Skien är Norges en del av den flerkärniga tätorten Porsgrunn/Skien som utgör en arbetsmarknadsregion omfattande 93 000 invånare.

Staden har på senare tid gått från att vara en industristad till att i dag ha ett näringsliv med tonvikt på handel, tjänster och service. Här är läget för etablering gynnsamt i en stad som utgör en mötesplats med fokus på turism, konferens och utbildning.

I projektet Framtidens byer har Skien och Porsgrunn i samverkan funnit lösningar för hur städerna ska möta framtidens miljöförändringar. Stadsmiljöer, transporter, energiförsörjning i fastigheter, förbrukning och avfall samt klimatanpassning är områden som omfattas av ambitiösa mål och nya långsiktiga lösningar. 

Lilium har flexibla lokaler för kontor i centralt läge i Skien. Vi erbjuder arbetsplatser med rum för trivsel och tillväxt.

Söker du lediga lokaler?

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta anpassade lösningar som stödjer din verksamhet.

Skien
Torggaten 18
Area: 12 203 kvm
Läs mer...