Vi etablerar en stor solcellspark i Boden

Bodens kommun har beviljat Lilium energi ett markarrendeavtal på utvecklingsområdet Boden Plug&Play. Syftet är att uppföra en solcellspark på drygt 10 hektar som kommer att bli en av Sveriges större i sitt slag. 

Företaget vill med satsningen starta produktionen av fossilfri el som ska kunna bidra till de omkringliggande industriernas försörjning av förnyelsebar energi. Anläggningen förväntas generera energi i minst 25 år med en total installerad effekt upp till cirka 10 MW. Byggnation av projektet planeras att påbörjas så snart som möjligt för verksamhetsstart under 2024.

De ca 18 500 solcellspanelerna ska enligt plan placeras och radas upp symmetriskt för att ge en så liten påverkan på landskapsbilden som möjligt. Närmaste grannar är endast industrier och testverksamhet för uppskalningsbara satsningar inom energiområdet.

”För en plats där solen alltid ler känns en solcellspark helt logiskt. Skämt åsido så välkomnar vi givetvis Lilium energis satsning som ligger helt i linje med hur vi i Boden vill jobba med förnyelsebara energikällor. säger Claes Nordmark, kommunalråd.

”En spännande etablering på Boden Plug&Play som stärker bilden av Boden som norra Sveriges grön hjärta. ”Det smarta gröna” är centralt i den pågående samhällsomställningen och det är viktigt att vi tillsammans med spännande aktörer som Lilium Energi visar att vi menar det vi säger.” säger Mats Berg, näringslivschef.

Vi har länge tittat på alternativ för mark i Norrland där vi kan placera vår solcellspark, då det i norra Sverige är möjligt att få solel stora delar av dygnet tack vare att det är ljust längre under sommaren. Dessutom är snö och kyla är bra för solceller och midnattssolen bidrar starkt till produktionen av solel.

Vi kom i kontakt med Håkan och Lars på Bodens kommun och fick då ta del av satsningen som sker inte bara med H2:s etablering utan även det som händer i hela kommunen. Vi ser väldigt positivt på framtiden för Boden med all tillväxt med smarta och hållbara lösningar. Det känns jätteroligt att få vara med på denna resa.” Stefan Ruda, kommersiell förvaltare på Lilium Fastigheter.

Vi på Lilium Fastigheter är riktigt glada för vår kommande etablering av en stor solcellspark i Boden. Inte minst för att våra huvudägare familjen Liljedahl har sitt säte i Norrbotten och har uttalat stor tillfredsställelse med att kunna bidra till den nödvändiga omställning framtiden kräver och få uppföra den i Boden.

Med vår kommande elproduktion om nära tio miljoner KWh kan vi exempelvis

  • Tillgodose förbrukningen av 1970 st villor, 5000kWh/år (exkl. uppvärmning).
  • Tillgodose förbrukning till 4104 st elbilar med 12.000 km körsträcka/år. 

Att Lilium Fastigheter med denna etablering med råge kommer producera mer elektricitet årligen än vad samtliga våra hyresgäster inom hela vår koncern förbrukar medför att vi ligger i frontlinjen inom fastighetsbranschen och därmed hoppas på att många fler fastighetsförvaltande företag såväl inom privat som offentlig regi ska följa vårt exempel.” säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson.

Lilium Energi är en del av fastighetsaktiebolaget Lilium som är ett familjeägt fastighetsbolag med fastigheter i Sverige och Norge. Företaget äger och förvaltar centralt belägna kontors-, butiks-, industri- och bostadsfastigheter i tillväxtregioner. Denna solcellspark och miljösatsning ligger i linje med hyresgästers uttalade miljöprofiler och krav på omställningen till ett hållbart samhälle.

Kontakt:

Claes Nordmark, kommunalråd, 070-234 24 27
Mats Berg, näringslivschef, 070-675 77 80
Stefan Ruda, kommersiell förvaltare, 060-51 52 04
Peter Gotthardsson, styrelseordförande, 060-51 52 01

Läs pressmeddelandet här: Pressmeddelande

Senaste nyheterna

21 juni 2023
Lilium Fastigheter hyr ut större delen av kvarteret Olympen i centrala Sundsvall, ”Stenstan”, till Nordea

Av Lilium Fastigheters storsatsning på kvarteret Olympen innebärande ett ny-till- och ombyggnadsprojekt i centrala Stenstaden omfattande en...

Läs mer...

27 mars 2023
Vi etablerar en stor solcellspark i Boden

Bodens kommun har beviljat Lilium energi ett markarrendeavtal på utvecklingsområdet Boden Plug&Play. Syftet är att uppföra en solcellspark...

Läs mer...

02 mars 2023
Räkenskapsåret 2021-2022

Verksamhetsåret 2021/2022 var ett händelserikt år för såväl Lilium Fastigheter som för oss alla via de utmaningar löpande pandemi,...

Läs mer...