Vi kan glädjas till ännu ett framgångsrikt år.

Nu har koncernens årsredovisning för räkenskapsåret september 2015 till och med augusti 2016 färdigställts och registrerats hos Bolagsverket.

– Vi kan glädjas till ännu ett framgångsrikt år, säger styrelseordförande Peter Gotthardsson. Koncernen redovisar ett driftnetto för den bedrivna fastighetsförvaltningen om drygt 228 miljoner kronor och ett resultat före skatt om drygt 119 miljoner kronor. I motsats till de börsnoterade bolagen ingår därtill i det redovisade resultatet endast verkliga vinster, d v s vinster knutna till uppskrivningar å fastigheter förekommer inte då Liliumkoncernen inte tillämpar IFRS.

För att ladda ner årsredovisningen, klicka här.

För mer information:
Kontakta Peter Gotthardsson
peter.gotthardsson@liliumab.se
Tel 060-12 61 00

Senaste nyheterna

31 januari 2017
Vi kan glädjas till ännu ett framgångsrikt år.

Nu har koncernens årsredovisning för räkenskapsåret september 2015 till och med augusti 2016 färdigställts och registrerats hos...

Läs mer...

07 oktober 2016
Svärmaren 1 i Luleå. Nya hyresgäster flyttar in i ”Bryggeriet”

Fastighetsaktiebolaget Lilium Luleå äger den anrika fastigheten som från första början var ett bryggeri och som många också förknippar med en...

Läs mer...

01 juli 2016
Lilium Fordonsfastigheter Norr AB förvärvar fastigheter i Norrbotten och Västerbotten

Lilium Fordonsfastigheter Norr AB som är ett helägt dotterbolag till Lilium Fastigheter AB förvärvar 2016-07-01 en portfölj omfattande 14 st...

Läs mer...