Ett nytt fint verksamhetsår bakom oss

Nu har koncernens årsredovisning för räkenskapsåret september 2016 till och med augusti 2017 färdigställts och inlämnats för registrering hos Bolagsverket.

– Vi kan lägga ännu ett framgångsrikt år bakom oss, säger styrelseordförande Peter Gotthardsson. Koncernen redovisar ett driftnetto för den bedrivna fastighetsförvaltningen om ca 215 miljoner kronor och ett resultat före skatt om drygt 86 miljoner kronor. I motsats till de börsnoterade bolagen ingår därtill i det redovisade resultatet endast verkliga vinster, d v s vinster knutna till uppskrivningar å fastigheter förekommer inte då Liliumkoncernen inte tillämpar IFRS. Det är därtill särskilt spännande att vi har ett antal pågående större utvecklings- och nybyggnadsprojekt i befintlig fastighetsportfölj bl.a. i Linköping, Luleå och Sundsvall som vi hoppas komma vidare med under innevarande verksamhetsår och som på sikt kommer tillföra koncernen betydande värden.

För att ladda ner årsredovisningen, klicka här.

För mer information:
Kontakta Peter Gotthardsson
peter.gotthardsson@liliumab.se
Tel 060-12 61 00

Senaste nyheterna

13 maj 2016
Lilium Fastigheter förvärvar Inspektoren 12 i Sundsvall

Lilium Fastigheter har den 11 maj förvärvat kontorsfastigheten Inspektoren 12 som är grannfastighet med Lilium Fastigheters huvudkontor i...

Läs mer...

19 februari 2016
Koncernårsredovisning räkenskapsår 2014-2015

Family Holding koncernen inkluderande Fastighetsbolaget Lilium och Fastighets AB Perium har färdigställt koncernårsredovisningen för...

Läs mer...

07 januari 2016
Lilium Fastigheter gör stor affär i Bergen

Lilium Fastigheter säljer Forskningsparken i Oslo – köper FRAMOs praktbyggnad i Bergen Lilium Fastigheter har genom en transaktion i slutet av...

Läs mer...