Ett nytt fint verksamhetsår bakom oss

Nu har koncernens årsredovisning för räkenskapsåret september 2016 till och med augusti 2017 färdigställts och inlämnats för registrering hos Bolagsverket.

– Vi kan lägga ännu ett framgångsrikt år bakom oss, säger styrelseordförande Peter Gotthardsson. Koncernen redovisar ett driftnetto för den bedrivna fastighetsförvaltningen om ca 215 miljoner kronor och ett resultat före skatt om drygt 86 miljoner kronor. I motsats till de börsnoterade bolagen ingår därtill i det redovisade resultatet endast verkliga vinster, d v s vinster knutna till uppskrivningar å fastigheter förekommer inte då Liliumkoncernen inte tillämpar IFRS. Det är därtill särskilt spännande att vi har ett antal pågående större utvecklings- och nybyggnadsprojekt i befintlig fastighetsportfölj bl.a. i Linköping, Luleå och Sundsvall som vi hoppas komma vidare med under innevarande verksamhetsår och som på sikt kommer tillföra koncernen betydande värden.

För att ladda ner årsredovisningen, klicka här.

För mer information:
Kontakta Peter Gotthardsson
peter.gotthardsson@liliumab.se
Tel 060-12 61 00

Senaste nyheterna

13 oktober 2013
Perium Fastigheter förvärvar 27 bilprovningsfastigheter

Perium Fastigheter har förvärvat 27 bilprovningsfastigheter belägna i södra Norrland och mellan Sverige framförallt i Västernorrlands,...

Läs mer...

02 april 2012
Lilium och Peritas Invest förvärvar 39 handelsfastigheter i det gemensamma bolaget Perium

Pressmeddelande 2012-04-02 Lilium Fastigheter och Peritas Invest förvärvar fastigheter av Hemfosa för ca 300 miljoner kronor ...

Läs mer...

29 september 2011
Lilium förvärvar fastigheten Inspektoren 1 i Sundsvall

Pressmeddelande 29.9.2011 Fastighetsaktiebolaget Lilium förvärvar fastigheten Inspektoren 1, Esplanaden 23, i Sundsvall av SEKO-Facket för...

Läs mer...