Lilium Fastigheter skapar Högoms Företagspark i Sundsvall och anpassar ca 15 700 kvm för uthyrning till industri- och logistikföretag

Lilium Fastigheter har erhållit ett stort intresse från ett flertal industri- och logistikföretag för den stora, välutrustade och centrumnära industrifastigheten Högom 3:168 om hela ca 15 700 kvm uthyrningsbar area. Redan har omfattande hyreskontrakt slutits med bl.a Sundsvalls stål AB (dotterbolag inom Tibnorkoncernen), 2D Fab AB och RJ Stålteknik AB omfattande sammanlagt 7 135 kvm. Huvuddelen av kvarvarande ytor är jämväl nära avtalssignering.

  • Det är mycket tillfredsställande att kunna konstatera det stora intresse som föreligger i Sundsvallsregionen för vår fina centrumnära Industri- och logistikfastighet. Fullt färdigställd kommer mellan tio till tolv företag finnas som hyresgäster i företagsparken där hyresgästerna också tillsammans förhoppningsvis ska finna olika synergilösningar och på så sätt kunna effektivisera samt utöka sina respektive verksamheter. Att vi nu kan skapa en stor central och effektiv lokallösning för växande industri- och logistikföretag i Sundsvallsregionen gläder oss mycket, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson.

Mer information:

Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium, peter.gotthardsson@liliumab.se,  070-338 50 95

Stefan Ruda, Fastighetsaktiebolaget Lilium, stefan.ruda@liliumab.se, 072-207 29 66

Senaste nyheterna

14 oktober 2021
Lilium Fastigheter presenterar en idéskiss för utveckling av Sundsvalls stadstorg

Fastighetsaktiebolaget Lilium har tillsammans med Pemectra och Sweco tagit fram en idéskiss kring hur stadens centrala stora torg kan utvecklas, se...

Läs mer...

21 september 2021
Lilium Fastigheter hyr ut en större kontorslokal i Sundsvall till Handelsbanken

Lilium Fastigheter har slutit ett femårigt hyresavtal med Handelsbanken om uthyrning av en nära 1 100 kvm stor kontorsyta i fastigheten...

Läs mer...

08 september 2021
Lilium Fastigheter skapar Högoms Företagspark i Sundsvall och anpassar ca 15 700 kvm för uthyrning till industri- och logistikföretag

Lilium Fastigheter har erhållit ett stort intresse från ett flertal industri- och logistikföretag för den stora, välutrustade och centrumnära...

Läs mer...