Leverantör

Här har vi samlat information som du som leverantör kan behöva vid till exempel fakturering. Vi värdesätter god service och ett bra bemötande.

Vi erbjuder olika alternativ att skicka fakturor till oss, via e-post, EDI eller via posten. Vi rekommenderar användning av EDI och e-post.

Att tänka på när du fakturerar oss:

  • Skriv fakturan på rätt bolag.

  • Sätt rätt referensmärkning.

  • Märk med faktureringsreferens/märke/order- eller beställningsnummer. Följt av det tresiffriga resultatnummer, kontoslag alternativt projektnummer du fått tidigare.

  • Eventuella funderingar, ring oss gärna på 060-12 61 00.

Om informationen ovan saknas eller är felaktig kan det komma att medföra en fördröjd betalning samt att en ny korrekt faktura måste utfärdas.

Information

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen.

Fastighetslistor