Avtal om marknadsföringsbidrag

Till följd av de beteendeförändringar som Corona epidemin orsakat bland konsumenter i allmänhet har Fastighetsaktiebolaget Lilium, fortsättningsvis ”Lilium Fastigheter”, beslutat erbjuda de av våra hyresgäster som är verksamma inom de mest drabbade branscherna såsom hotell- och konferens, restaurang, konfektion och småbutiker, möjligheten att erhålla ett likviditetsstöd i form av ett marknadsföringsbidrag motsvarande 10 % av omsättningen under som längst kvartal två 2020, d v s under månaderna april—juni 2020.

Samtidigt kommer Lilium Fastigheter i sin marknadsföring uppmana människor att aktivt stödja våra lokala handlare då varje krona som det handlas för kommer ge den enskilda handlaren ett betydelsefullt extra likviditetstillskott i denna svåra tid.

Erbjudandet kommer sändas ut till våra hyresgäster under denna vecka med hopp om att överenskommelsen om marknadsföringsbidrag skall vara på plats inom kort.

Styrelseordförande Peter Gotthardsson säger: ”Det är viktigt att vi som ett ekonomiskt stabilt fastighetsföretag dels kan bidra till att våra hyresgäster i de mest drabbade branscherna erhåller ett välbehövligt likviditetstillskott, dels uppmana människor att aktivt värna om våra företag och företagare vilkas fortlevnad är grundförutsättningen för allas vår fortsatta välfärd. Den insats var och en av oss i vår egenskap av konsument nu uppmanas att göra kommer vara avgörande för väldigt många människors framtid”.

Mer information:
Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium
peter.gotthardsson@liliumab.se
060-51 52 01

Senaste nyheterna

25 juni 2020
Nu öppnar nya Hotell Klövsjöfjäll!

Klövsjöfjäll AB tillsammans med fastighetsaktiebolaget Lilium har storsatsat i Klövsjö. Över 90 miljoner har investerats och nu står nya...

Läs mer...

23 mars 2020
Avtal om marknadsföringsbidrag

Till följd av de beteendeförändringar som Corona epidemin orsakat bland konsumenter i allmänhet har Fastighetsaktiebolaget Lilium,...

Läs mer...

28 januari 2020
Ett fantastiskt resultat för Lilium Fastigheter räkenskapsåret 2018–2019

Vi har haft ett fullständigt makalöst verksamhetsår, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson. Som framgår av de...

Läs mer...