Lilium Fastigheter presenterar en idéskiss för utveckling av Sundsvalls stadstorg

Fastighetsaktiebolaget Lilium har tillsammans med Pemectra och Sweco tagit fram en idéskiss kring hur stadens centrala stora torg kan utvecklas, se bifogad filmpresentation nedan.

Vi är mycket glada att kunna presentera denna idéskiss som innebär att vi tillsammans med offentliga och större fastighetsägare vill tillföra Sundsvall ett centralt beläget kongresscenter av internationell klass med plats för ca 2 000 sittande kongressdeltagare. Tanken är att detta kongresscentrum ska konstrueras såväl för fysiska som för att samtidigt kunna anordna fysiska och digitala möten och på så sätt kunna möta de framtida behov vi ser framför oss.

Vi har också lagt stor vikt vid att en ny byggnad ska harmonisera med vår unika Stenstads arkitektur samtidigt som den ska tillföra ytterligare areor till torget. Öppna pelargångar med flexibla glaspartier kommer innebära att dessa ytor kan brukas året runt av stadens invånare och besökare samt givetvis väsentligt öka möjligheterna för restaurangetableringar samt handeln i Sundsvall med omnejd.

  • Med den stora hotellkapacitet vi har i Sundsvall tillsammans med vår unika Stenstad och de naturupplevelser som vi kommer kunna erbjuda stora grupper besökare som väljer att stanna kvar några dagar extra i samband med kongresser för besök i de näraliggande Jämtlands- och Härjedalsfjällen samt världsarvet Höga kusten är vi övertygade om att ett sådant kongresscentrum också kommer tillföra stora värden och utvecklingsmöjligheter för såväl vårt lokala och regionala näringsliv som för befintlig offentlig verksamhet, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson.

Mer information:
Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium, peter.gotthardsson@liliumab.se,  070-338 50 95

Senaste nyheterna

21 juni 2023
Lilium Fastigheter hyr ut större delen av kvarteret Olympen i centrala Sundsvall, ”Stenstan”, till Nordea

Av Lilium Fastigheters storsatsning på kvarteret Olympen innebärande ett ny-till- och ombyggnadsprojekt i centrala Stenstaden omfattande en...

Läs mer...

27 mars 2023
Vi etablerar en stor solcellspark i Boden

Bodens kommun har beviljat Lilium energi ett markarrendeavtal på utvecklingsområdet Boden Plug&Play. Syftet är att uppföra en solcellspark...

Läs mer...

02 mars 2023
Räkenskapsåret 2021-2022

Verksamhetsåret 2021/2022 var ett händelserikt år för såväl Lilium Fastigheter som för oss alla via de utmaningar löpande pandemi,...

Läs mer...