Luleå / Hajen 7
Hajen 7

Gammelstadsvägen 3
Kontor
Butik
Bostad
Övrigt 1 890 kvm
Totalt 1 890 kvm