Sundsvall / Högom 3:201
Högom 3:201

 

Tegelvägen 12
Kontor
Butik
Bostad
Övrigt 1 154 kvm
Totalt 1 154 kvm