Hammarstrand / Kånkback 1:340
Kånkback 1:340
Industriområde PL5
Kontor
Butik
Bostad
Övrigt 422 kvm
Totalt 422 kvm