Boden / Torpgärdan 17:3
Torpgärdan 17:3
Kopplingsvägen 4
Kontor
Butik
Bostad
Övrigt 900 kvm
Totalt 900 kvm