Lilium Fastigheter hyr ut större delen av kvarteret Olympen i centrala Sundsvall, ”Stenstan”, till Nordea

Av Lilium Fastigheters storsatsning på kvarteret Olympen innebärande ett ny-till- och ombyggnadsprojekt i centrala Stenstaden omfattande en sammanlagd area om drygt 5 000 kvm, har nu uthyrts ca 3 350 kvm. Ny hyresgäst blir Nordea. Det centrala kvarteret med sin utsökta arkitektur mitt i kärnan av Sundsvalls stenstad genomgår och skapar nu dynamiska miljöer åt Nordea.

En ny entré mot Sjögatan, inglasat atrium, parklounge, gemensamt grönskande innergård och fina nya kontorsytor skapas åt vår nya hyresgäst. Genom att Nordea samlar alla sina affärsområden under samma tak och flyttar in i kvarteret, innebär uthyrningen jämväl ett ordentligt tillskott av arbetsplatser till centrala Sundsvall till gagn för stadens handel och servicenäring.

Peter Gotthardsson, styrelseordförande på Lilium Fastigheter berättar att det är givetvis med stor glädje vi nu kan hälsa Nordea välkommen som hyresgäst i ett av Sundsvalls mest centrala äldre kvarter samtidigt som vi därmed lyckas fullfölja vår hållbarhetsstrategi byggd på övertygelsen att det unika byggnadskulturarv vi har i Sundsvall från slutet av 1800-talet är möjligt att utvecklas och effektiviseras till de höga krav som ställs på nutidens kontorsytor och samtidigt ändå kunna bevara de stora byggnadskvaliteter som de unika äldre byggnaderna innehåller.

Följaktligen innebär vår satsning också väsentliga fördelar från miljösynpunkt jämfört med en nyproduktion av lokalytor. Vi behåller och bevarar material och byggdelar i kvarteret med betydande historiska kvalitetsvärden samtidigt som vi använder de senaste klimatsmarta teknikerna för att skapa arbetsmiljöer med modern prestanda i våra antika hus.

Kvarteret blir klart etappvis och första etappen med inflyttning för Nordeas affärsområde Contact centre planeras vara klar i oktober 2024. Den andra etappen med fullt tillträde till hela ytan planeras vara klar i juni 2025.

Utöver Nordeas ytor blir det ca 650 kvm ny vindskontorsarea, varvid återskapande av fastighetens ursprungliga takkupor, samt 10 nya bostadslägenheter i kvarteret.

Ladda ner pressmeddelandet här: Pressmeddelande

Kontaktperson:
Peter Gotthardsson
Fastighetsaktiebolaget Lilium
070-338 50 95
Peter.gotthardsson@liliumab.se
www.liliumab.se


 

Senaste nyheterna

21 juni 2023
Lilium Fastigheter hyr ut större delen av kvarteret Olympen i centrala Sundsvall, ”Stenstan”, till Nordea

Av Lilium Fastigheters storsatsning på kvarteret Olympen innebärande ett ny-till- och ombyggnadsprojekt i centrala Stenstaden omfattande en...

Läs mer...

27 mars 2023
Vi etablerar en stor solcellspark i Boden

Bodens kommun har beviljat Lilium energi ett markarrendeavtal på utvecklingsområdet Boden Plug&Play. Syftet är att uppföra en solcellspark...

Läs mer...

02 mars 2023
Räkenskapsåret 2021-2022

Verksamhetsåret 2021/2022 var ett händelserikt år för såväl Lilium Fastigheter som för oss alla via de utmaningar löpande pandemi,...

Läs mer...