Lilium Fastigheter storsatsar och bygger om kvarteret Olympen i Sundsvalls stenstad.

Det centrala kvarteret med sin utsökta arkitektur mitt i kärnan av Sundsvalls stenstad kommer genomgå och förädlas med ett stort hållbarhetsprojekt. Projektet på drygt 5000 kvm och med en total investering på ca 100 miljoner kronor skapar nya dynamiska miljöer.

En ny entré mot Sjögatan öppnas upp och bjuder in besökaren till exklusiva utrymmen. Ett inglasat atrium, parklounge och en gemensam grönskande innergård blir mittpunkten i fastigheten. Atriet skapar rörelse och kopplingar mellan byggnader och nivåer i kvarteret.

Genom ett coworking koncept erbjuder vi fler företag möjlighet att arbeta flexibelt och med en effektivare lokalkostnad. Det skapar också en möjlighet för företag att skala upp eller ner kontorsytan när behovet förändras. Coworking bidrar till en enkelhet och flexibilitet för företag och dessutom ett mervärde som i detta fall kan vara den grönskande innergården, frukosten i parkloungen eller det gemensamma gymmet på bottenplan. Dessutom blir det 10 nya lägenheter i kvarteret där en av dem planeras vara en uthyrningslägenhet för de som hyr coworkingplats.

  • Genom denna stora satsning i Sundsvall fullföljer vi också vår hållbarhetssatsning byggd på övertygelsen att utveckling och effektivisering av våra redan befintliga byggnader och fastigheter är det mest hållbara från miljösynpunkt. Att alla kommande och befintliga hyresgäster hos Lilium därtill kan glädja sig åt att vi i koncernen genom den solcellsanläggning vi får på plats under 2023, kommer producera mer fossilfri elektricitet, årligen ca 10 miljoner kWh än vad samtliga våra hyresgäster förbrukar inom hela Lilium-koncernen, stärker såväl vår som våra hyresgästers roll i den nödvändiga miljömässiga omställningsfas som både fastighetsägare och hyresgäster är förpliktad att delta i, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson.
  • Vi gör den här satsningen i vår fastighet med den fasta övertygelsen att framsynta företag i Sundsvall, men även de som överväger att etablera sig här, kommer att uppskatta de stora värden vi nu tillför kvarteret Olympen. De vet vad som krävs med möjlighet till nya arbetssätt i kreativa arbetsmiljöer. Det ger därtill möjlighet att locka till sig de bästa talangerna, men också förutsättningar att behålla kompetenta medarbetare. Det är i huvudsak vad som gör att vi väljer att gå ’’all in’’ på kvarteret Olympen berättar Stefan Ruda, kommersiell förvaltare på Lilium Fastigheter.

Projektet planeras starta under våren 2023.

Ladda ner pressmeddelandet här: Pressmeddelande – Olympen

Kontaktperson:

Peter Gotthardsson
Fastighetsaktiebolaget Lilium
070-338 50 95
Peter.gotthardsson@liliumab.se
www.liliumab.se

Stefan Ruda
Fastighetsaktiebolaget Lilium
072-207 29 66
stefan.ruda@liliumab.se

Senaste nyheterna

21 juni 2023
Lilium Fastigheter hyr ut större delen av kvarteret Olympen i centrala Sundsvall, ”Stenstan”, till Nordea

Av Lilium Fastigheters storsatsning på kvarteret Olympen innebärande ett ny-till- och ombyggnadsprojekt i centrala Stenstaden omfattande en...

Läs mer...

27 mars 2023
Vi etablerar en stor solcellspark i Boden

Bodens kommun har beviljat Lilium energi ett markarrendeavtal på utvecklingsområdet Boden Plug&Play. Syftet är att uppföra en solcellspark...

Läs mer...

02 mars 2023
Räkenskapsåret 2021-2022

Verksamhetsåret 2021/2022 var ett händelserikt år för såväl Lilium Fastigheter som för oss alla via de utmaningar löpande pandemi,...

Läs mer...