Lilium i fastighetsaffär värd 1.4 miljarder kronor

Fastighetsaktiebolaget Lilium köper Norrportens hela fastighetsbestånd i Linköping samt åtta fastigheter i Sundsvall och Luleå. Lilium ägs av familjen Liljedahl i Norrbotten som byggt upp sitt företag på världsledande utveckling och tillverkning av lyftanordningar inom vården.

Förvärvet omfattar 15 fastigheter motsvarande en yta på drygt 105 000 kvadratmeter, främst kontor. Affärens värde uppgår till ca 1,4 miljarder kronor.

– Ägarfamiljen ser investeringen i ett långt perspektiv. Det här är ett basförvärv som vi, tillsammans med våra hyresgäster i takt med deras framtida behov, kommer att kunna utveckla vidare. Genom våra mångåriga relationer med Norrporten vet vi att fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och ligger i bästa läge. Vi har under en längre tid sökt trygga investeringsmöjligheter i Sverige och är glada att detta nu förverkligas, säger Peter Gotthardsson, styrelseordförande i Lilium.

Norrportens personal i Linköping erbjuds anställning i Lilium.

– Vi har uppvaktats av en långsiktig och finansiellt stark köpare som på ett bra sätt kan fortsätta att utveckla och förvalta fastigheterna tillsammans med våra hyresgäster. Detta innebär också att vi kan öka våra investeringar i Stockholm samt i vår utländska marknad i Köpenhamn och Hamburg. Samtidigt står vi inför om- och nybyggnationer i våra övriga städer uppgående till ca två miljarder kronor den närmaste tiden. Vi är därför mycket nöjda med affären, säger Jörgen Lundgren, vVD på Norrporten.

För ytterligare information kontakta:
Peter Gotthardsson, Styrelseordförande Fastighetsaktiebolaget Lilium: 070-338 50 95

Senaste nyheterna

14 oktober 2021
Lilium Fastigheter presenterar en idéskiss för utveckling av Sundsvalls stadstorg

Fastighetsaktiebolaget Lilium har tillsammans med Pemectra och Sweco tagit fram en idéskiss kring hur stadens centrala stora torg kan utvecklas, se...

Läs mer...

21 september 2021
Lilium Fastigheter hyr ut en större kontorslokal i Sundsvall till Handelsbanken

Lilium Fastigheter har slutit ett femårigt hyresavtal med Handelsbanken om uthyrning av en nära 1 100 kvm stor kontorsyta i fastigheten...

Läs mer...

08 september 2021
Lilium Fastigheter skapar Högoms Företagspark i Sundsvall och anpassar ca 15 700 kvm för uthyrning till industri- och logistikföretag

Lilium Fastigheter har erhållit ett stort intresse från ett flertal industri- och logistikföretag för den stora, välutrustade och centrumnära...

Läs mer...