Fastighetsaktiebolaget Lilium värnar om miljön och kör nu sina bilar på HVO bränsle

Lilium vill bidra att minska koldioxidutsläppen och har nu valt att byta till fossilfritt och förnybart biodrivmedel – HVO100 – på samtliga företagsbilar. HVO en syntetisk diesel som till stor del är tillverkad av rest- och avfallsprodukter.

Styrelseordförande Peter Gotthardsson: Åtgärden är en del i Lilium Fastigheters miljöarbete och kommer bidra till att de transporter vi utför i vår fastighetsförvaltning i praktiken blir helt fossilfria. Det är ett viktigt steg att på ett relativt enkelt och effektivt sätt kunna bidra till en fossilfri miljö, inte minst då flertalet av våra fastigheter är belägna i centrala delar av Sundsvall och Luleå där miljöbelastningen är betydande. Sedan länge är vi fossilfria vad avser värmeproduktionen i våra kommersiella fastigheter.

Mer information:
Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium
peter.gotthardsson@liliumab.se
070-338 50 95

Senaste nyheterna

23 mars 2020
Avtal om marknadsföringsbidrag

Till följd av de beteendeförändringar som Corona epidemin orsakat bland konsumenter i allmänhet har Fastighetsaktiebolaget Lilium,...

Läs mer...

28 januari 2020
Ett fantastiskt resultat för Lilium Fastigheter räkenskapsåret 2018–2019

Vi har haft ett fullständigt makalöst verksamhetsår, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson. Som framgår av de...

Läs mer...

09 december 2019
Fastighetsaktiebolaget Lilium värnar om miljön och kör nu sina bilar på HVO bränsle

Lilium vill bidra att minska koldioxidutsläppen och har nu valt att byta till fossilfritt och förnybart biodrivmedel - HVO100 - på samtliga...

Läs mer...