Räkenskapsåret 2021-2022

Verksamhetsåret 2021/2022 var ett händelserikt år för såväl Lilium Fastigheter som för oss alla via de utmaningar löpande pandemi, inflations-och kostnadsexplosion och igångsättandet av ett vansinnigt krig i Europa har inneburit. Desto större glädje är det för oss att kunna presentera ett fantastiskt resultat trots dessa svåra tider.

Som framgår står Lilium koncernen unikt ekonomiskt stark och kommer kunna möta framtidens utmaningar och affärsmöjligheter med stor tillförsikt.

Se årsredovisningen här: Årsredovisning 2021-2022

Kontakt

Peter Gotthardsson

Fastighetsaktiebolaget Lilium