Affärsidé och strategi för Fastighetsaktiebolaget Lilium.

Vår affärsidé

Fastighetsaktiebolaget Liliums affärsidé är att förvärva och förvalta fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsbeståndet skall finnas på orter som definieras som tillväxtorter, med fokus på näringslivet och dess utveckling.

För god tillväxt strävar vi kontinuerligt efter att förvärva enskilda fastigheter med rätt avkastningsprofil samt att utveckla en stabil och långsiktig tillväxt i befintliga fastighetsbestånd.

Vår strategi

Centralt i Liliums strategi är att fortsätta etableringen som en stabil och mycket långsiktig aktör på fastighetsmarknaden. Vi sätter våra hyresgäster och samarbetspartners i första rummet och vi utformar framtiden för Lilium på ett för verksamheten optimalt sätt.

På de orter där vi genomför investeringar finns en väl fungerande fastighetsmarknad avseende kommersiella fastigheter och flerbostadsfastigheter.

Våra värdeord

Service: Vår ambition är att överträffa kundens förväntningar.
Professionalism: Vi agerar affärsmässigt genom att visa intresse och söka förståelse för våra kunders verksamhet och behov.
Långsiktighet: Med en långsiktig syn på investeringar och ägande är vi en stabil hyresvärd för våra kunder.

Geografisk belägenhet och lokaltyper

Liliums fastigheter är belägna både i Sverige och Norge. De finns i huvudsak på orter som definieras som tillväxtorter, där näringsliv och utveckling går hand i hand. Huvuddelen av våra fastigheter är centralt belägna kontorsfastigheter. Utöver det finns det en viss andel flerbostadsfastigheter samt ett fåtal industrifastigheter.