Stark privat ägare ger Lilium stabilitet.

Ägare

Lilium drivs av familjebolagen Family Holding i Alvik AB och AM Holding AB. Huvudägare i Family Holding i Alvik AB är makarna Gunnar och Barbro Liljedahl. Barnen Liljedahl och styrelseordföranden äger mindre poster. Huvudägare i AM Holding AB är Gunnar Liljedahl och Barbro Liljedahl. Styrelseordföranden äger en mindre post.

Styrelse

Peter Gotthardsson, arbetande styrelseordförande och delägare från 1 juli 2011
Gunnar Liljedahl, huvudägare
Barbro Liljedahl, huvudägare

Finansiell ställning

Lilium har genom huvudmoderbolaget en mycket stark finansiell ställning. Detta tack vare ägarfamiljens försäljning av Vårdteknikföretaget Liko år 2008. Köpesumman uppgick till drygt en miljard kronor och delar av avkastningen på detta kapital placeras i dag via huvudmoderbolaget i Fastighetsaktiebolaget Lilium.

En stor del av koncernens investeringar är gjorda i räntebärande värdepapper i utländsk valuta. För att minska finansiella risker har bolaget i enlighet med gällande policy valutasäkrat en stor del av investeringarna .