En genuin 
vilja att hjälpa och förmågan att hitta lösningar. Här börjar historien om Lilium.

Gunnar Liljedahl, en sann entreprenör med passion för att uppfinna hjälpmedel för vården och förmågan att omvandla ett brinnande intresse till en framgångsrik affärsidé. Det var med honom allt började. I viljan att hjälpa, i förståelsen för kundernas behov och i förmågan att hitta lösningar.

I dag är inriktningen en annan. Men grundtanken densamma. Ett gott värdskap bygger på den genuina viljan att hjälpa andra och se till att de har det bra. Den övertygelsen finns med oss på Lilium från start och följer oss in i framtiden.

Familjen Liljendahl förvärvar femton fastigheter i Sverige och grundar Lilium.

Fastighetsaktiebolaget Lilium är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Verksamheten har sitt ursprung i familjen Liljedahls förvärv av femton fastigheter i Sundsvall, Luleå och Linköping i augusti 2011. Säljare var Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

Affären omfattade främst kontorslokaler med en uthyrningsbar yta som uppgick till drygt 105 000 kvadratmeter. Det totala värdet uppgick till 1,4 miljarder SEK och priset per kvadratmeter blev cirka 13 300 kronor. Sedan dess har ett flertal förvärv skett på en rad olika orter i Sverige.

Dotterbolag i Norge med verksamhet på två orter.

Koncernens helägda norska dotterbolag förvärvade våren 2010 två kontorsfastigheter i Skien och Oslo i Norge. Den uthyrningsbara ytan uppgick till 14 000 kvadratmeter och det totala värdet på fastigheterna uppgick till 400 miljoner SEK. I dag har fastigheten i Oslo och Skien avyttrats och en annan fastighet köpts i Bergen.

Vårdteknikföretaget Liko lade grunden för Lilium.

Fastighetsaktiebolaget Lilium har sina rötter i Vårdteknikföretaget Liko, grundat 1979, som utvecklade och sålde personliftar samt lyftselar till vården. Liko startades av Gunnar Liljedahl vars drivkraft var att uppfinna innovativa hjälpmedel för att hjälpa enskilda patienter. Han omvandlade sitt brinnande intresse till en framgångsrik affärsidé och 2008 sålde familjen Liljedahl samtliga aktier i bolagen Liko Vårdlyft AB och Liko North America till det amerikanska börsnoterade bolaget Hill–Rom Company Inc. för 1,2 miljarder kronor.

Förvaltning av fastigheter och värdepapper i dag.

Förvaltningen av kapitalet sker i dag i familjebolagen Family Holding i Alvik AB och AM Holding AB där fastigheter och värdepapper är de två verksamhetsinriktningarna. Värdepappersförvaltningen handhas på diskretionär basis av Lux Nordic till ett värde om ca 1 miljard. Styrelseordföranden ansvarar för den övriga operativa verksamheten. Makarna Gunnar och Barbro Liljedahl sitter med i styrelsen för Lilium, men ägarfamiljerna deltar inte aktivt i någon av verksamhetsinriktingarna.