Hållbarhet – vår policy om ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande (Hållbarhet) innebär att Fastighetsaktiebolaget Liliums affärsverksamhet ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö och att möta och överträffa förväntningar som våra ägare och samhället har på Fastighetsaktiebolaget Liliums samtliga verksamheter.

  • Genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter vill Fastighetsaktiebolaget Lilium bidra till långsiktig trygghet och ta sitt ansvar för gemensamma ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar i dess omvärld. Fastighetsaktiebolaget Liliums intressenter vad gäller ansvarsfullt företagande omfattar kunder och ägare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, miljön, samhället (bl.a. civilsamhället och offentlig sektor) samt övriga intressenter som berörs av verksamheten.
  • Fastighetsaktiebolaget Lilium ska säkerställa att det har ett konsekvent förhållningssätt till hur det bedriver sin verksamhet och de värderingar som ligger till grund för dess beslut. Policyn beskriver ledningens åtagande när det gäller att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Hållbarhetspolicyn är godkänd av styrelsen och Fastighetsaktiebolaget Lilium och dess anställda kommer att upprätthålla den som en central del i sina affärsprocesser.