Miljöpolicy

Fastighetsaktiebolaget Lilium äger, förvaltar och utvecklar kontor, handel, bostäder, logistik och samhällsfastigheter. Som stor fastighetsägare har vi stor möjlighet att göra skillnad och bidra i arbetet mot en hållbar utveckling.

Målet med vårt miljöarbete är att aktivt reducera vår negativa och öka vår positiva påverkan på miljön. Vi följer och försöker överträffa lagar och interna miljökrav. För att ständigt bli bättre och flytta fram gränserna arbetar vi med att:

  • Minska vår energianvändning och öka andelen förnybar energi
  • Göra medvetna val av material och kemikalier
  • Ta tillvara avfall och resurser på ett effektivt sätt
  • Ta ansvar för och reducera våra klimatutsläpp
  • Aktivt höja vår kompetens och våra intressenters miljömedvetande.
  • Kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete
  • Miljöpolicyn omfattar hela vår verksamhet och ska uppdateras regelbundet