Liliums organisation

Fastighetskoncernen Lilium äger 24 bolag, varav 20  i Sverige, tre i Norge och ett i Luxemburg. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall. Arbetande styrelseordförande Peter Gotthardsson är kontaktperson för samtliga ledningsfrågor.