Liliums organisation

Fastighetskoncernen Lilium äger 20 bolag, varav 17  i Sverige och tre i Norge. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall. Arbetande styrelseordförande Peter Gotthardsson är kontaktperson för samtliga ledningsfrågor.