Liliums organisation

Fastighetskoncernen Lilium äger sjutton bolag, varav fjorton i Sverige och tre i Norge. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall och Lilium sysselsätter tretton personer inom området fastighetsförvaltning. Arbetande styrelseordförande Peter Gotthardsson är kontaktperson för samtliga ledningsfrågor.

Teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheterna

Teknisk och ekonomisk förvaltning av Liliums fastigheter sker genom samarbetsavtal med underleverantörer. Avtal tecknas utifrån behov och i takt med fastigheternas tillväxt samt utveckling. Ett undandag är förvaltningen av Liliums bestånd i Linköping som sköts av Liliums egna fastighetsförvaltare.