Värderingar och värdegrund

Våra värderingar

Fastighetsaktiebolaget Liliums värdegrund är ett förhållningssätt för att stärka bolagets gemensamma företagskultur. Hänsyn till Fastighetsaktiebolaget Liliums värdegrund ska vara en naturlig del i bolagets beslutsfattande. Den ska tillämpas i alla delar av bolagets verksamhet och ska fungera som en ledstjärna för hur bolaget bedriver sin verksamhet och behandlar sina intressenter.

Vår värdegrund

  • Service
    Vår ambition är att överträffa kundens förväntningar.
  • Professionalism
    Vi agerar affärsmässigt genom att visa intresse och söka förståelse för våra kunders verksamhet och behov.
  • Långsiktighet 
    Med en långsiktig syn på investeringar och ägande är vi en stabil hyresvärd för våra kunder.