Starkt resultat för räkenskapsåret 2019-2020

Liliumkoncernen gör ett starkt resultat trots den pågående pandemin!

Liliumkoncernen har nyligen haft bolagsstämma för räkenskapsåret den 1 september 2019 – den 31 augusti 2020. Koncernen redovisar ett driftnetto om hela 423 Mkr och en avkastning på bundet fastighetskapital om drygt 8 %.

Resultatet är fantastiskt bra med hänsyn till de besvärliga omvärldsfaktorer den pågående pandemin innebär för allt företagande. Det är vår effektiva organisation, våra stabila hyresgäster som tillsammans med vår duktiga personal och engagerade samarbetspartners på alla plan,  som nu visar sig i dessa fina siffror, säger koncernens styrelseordförande Peter Gotthardsson.  – Trots de yttre omständigheterna ser vi också fortsatt stort intresse för våra centrala lokaler från presumtiva hyresgäster. Det bådar gott inför framtiden, avslutar Peter Gotthardsson.

Mer information:
Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium
peter.gotthardsson@liliumab.se
070-338 50 95

Family Holding i Alvik AB

AM Holding AB årsredovisning

Senaste nyheterna

20 februari 2021
Lilium Fastigheter tecknar avtal tillsammans med Skanska om nybyggnad av 118 hyresrätter i Inre Hamnen!

Nu står det klart att Lilium Fastigheter tillsammans med Skanska som entreprenör kommer bygga 118 nya hyresrätter med en totalt boendearea om...

Läs mer...

16 februari 2021
Holy Greens är ny hyresgäst till Lilium Fastigheter i Sundsvall

Lilium Fastigheter gör Stenstan grönare tillsammans med Holy Greens. Nu förstärks Stenstan och Lilium Fastigheter totalrenoverar och anpassar sin...

Läs mer...

08 februari 2021
Restaurering av konst i trapphus i stenstan

Restaurering av konst i trapphus på Nybrogatan 6 I Liliums fastighet Jupiter finns de sk Blombergska husen som är förklarade som byggnadsminnen...

Läs mer...