Räkenskapsåret 2020-2021

Stabilitet, hållbarhet och värdetillväxt

Liliums styrelseordförande Peter Gotthardsson beskriver året som varit. Stabilitet, hållbarhet och värdetillväxt beskriver i korthet verksamhetsåret 2020-2021 för vår koncern. Att dagligen kunna arbeta med privilegiet att få utveckla dels våra fyra fantastiska kvarter i Stenstaden till hållbara och moderna mötesplatser för handel, kontor, bostäder och nöjen samt kunna medverka till byggande av nya klimatsmarta centrala bostäder. Dessutom påbörja utvecklingen av vår gemensamma resa bort från fossilberoende genom att utveckla en av landets större solcellsparker i Sundsvall, som kommer medföra att vi inom kort kan erbjuda samtliga våra hyresgäster att täcka sin elförbrukning med ren energi har varit Lilium Fastigheters fokus under räkenskapsåret. 

Det är därför ingen tvekan att vi ligger i fronten för den omställning alla fastighetsföretag har framför sig och att vårt arbete därtill genererar en betydande värdetillväxt för vår koncern och för samhället i stort. 

Kommande år kommer vi fortsätta på den inslagna vägen och aktivt söka skapa ytterligare resurser som ska användas i detta omställningsarbete. Vi har även under året påbörjat skapandet av en företagspark i Smålandsvillans gamla lokaler i Nacksta. Gensvaret har varit mycket tillfredsställande och i skrivande stund kan konstateras att nära hela ytan om drygt 16 000 kvm är uthyrd samt att vi planerar för tillkommande areor. Vi är mot denna bakgrund övertygande om att verksamhetsåret 2021/2022 kommer bli Lilium koncernens starkaste verksamhetsår hitintills.

Läs hela årsredovisningen här: Family Holding i Alvik AB årsredovisnng
Kortare version av årsredovisningen finns här: Årsredovisning kortversion

Mer information:
Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium
peter.gotthardsson@liliumab.se
070-338 50 95

Senaste nyheterna

02 september 2022
Lilium bygger 67 nya hyreslägenheter i Sundsvall

Vid foten av Norra berget byggs just nu 67 hyreslägenheter i ett klimatsmart femvåningshus. Inflyttning blir redan i mars 2023. Läget för...

Läs mer...

20 april 2022
Räkenskapsåret 2020-2021

Stabilitet, hållbarhet och värdetillväxt Liliums styrelseordförande Peter Gotthardsson beskriver året som varit. Stabilitet, hållbarhet och...

Läs mer...

23 februari 2022
Premiäröppning 1 mars för vår nya hyresgäst Handelsbanken

Efter ett mycket inspirerande projekt är vi på Lilium Fastigheter glada att överlämna fantastiska lokaler till vår nya hyresgäst Handelsbanken...

Läs mer...