Räkenskapsåret 2020-2021

Stabilitet, hållbarhet och värdetillväxt

Liliums styrelseordförande Peter Gotthardsson beskriver året som varit. Stabilitet, hållbarhet och värdetillväxt beskriver i korthet verksamhetsåret 2020-2021 för vår koncern. Att dagligen kunna arbeta med privilegiet att få utveckla dels våra fyra fantastiska kvarter i Stenstaden till hållbara och moderna mötesplatser för handel, kontor, bostäder och nöjen samt kunna medverka till byggande av nya klimatsmarta centrala bostäder. Dessutom påbörja utvecklingen av vår gemensamma resa bort från fossilberoende genom att utveckla en av landets större solcellsparker i Sundsvall, som kommer medföra att vi inom kort kan erbjuda samtliga våra hyresgäster att täcka sin elförbrukning med ren energi har varit Lilium Fastigheters fokus under räkenskapsåret. 

Det är därför ingen tvekan att vi ligger i fronten för den omställning alla fastighetsföretag har framför sig och att vårt arbete därtill genererar en betydande värdetillväxt för vår koncern och för samhället i stort. 

Kommande år kommer vi fortsätta på den inslagna vägen och aktivt söka skapa ytterligare resurser som ska användas i detta omställningsarbete. Vi har även under året påbörjat skapandet av en företagspark i Smålandsvillans gamla lokaler i Nacksta. Gensvaret har varit mycket tillfredsställande och i skrivande stund kan konstateras att nära hela ytan om drygt 16 000 kvm är uthyrd samt att vi planerar för tillkommande areor. Vi är mot denna bakgrund övertygande om att verksamhetsåret 2021/2022 kommer bli Lilium koncernens starkaste verksamhetsår hitintills.

Läs hela årsredovisningen här: Family Holding i Alvik AB årsredovisnng
Kortare version av årsredovisningen finns här: Årsredovisning kortversion

Mer information:
Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium
peter.gotthardsson@liliumab.se
070-338 50 95

Senaste nyheterna

21 juni 2023
Lilium Fastigheter hyr ut större delen av kvarteret Olympen i centrala Sundsvall, ”Stenstan”, till Nordea

Av Lilium Fastigheters storsatsning på kvarteret Olympen innebärande ett ny-till- och ombyggnadsprojekt i centrala Stenstaden omfattande en...

Läs mer...

27 mars 2023
Vi etablerar en stor solcellspark i Boden

Bodens kommun har beviljat Lilium energi ett markarrendeavtal på utvecklingsområdet Boden Plug&Play. Syftet är att uppföra en solcellspark...

Läs mer...

02 mars 2023
Räkenskapsåret 2021-2022

Verksamhetsåret 2021/2022 var ett händelserikt år för såväl Lilium Fastigheter som för oss alla via de utmaningar löpande pandemi,...

Läs mer...