Restaurering av konst i trapphus i stenstan

Restaurering av konst i trapphus på Nybrogatan 6

I Liliums fastighet Jupiter finns de sk Blombergska husen som är förklarade som byggnadsminnen där trapphuset på Nybrogatan 6 just har restaurerats. Att behålla äldre detaljer och speciellt originaldetaljer är något vi på Lilium alltid strävar efter och när det nu är läge att restaurera trapphuset togs kontakt med antikvariskt sakkunniga Anette Lund och målaren Peter Lundell.

För att restaurera äldre dekormåleri behövs speciell kompetens och i Sundsvall finns endast ett fåtal personer med den kompetensen, en av dem är Peter Lundell som nu arbetat med trapphuset på Nybrogatan 6. Peter berättar att när han och kollegan Olle Wikholm startade projektet så fann de ett originalmåleri. Något som både de och vi på Lilium ville ta fram och återställa så gått det gick.

Färgen som används till dessa takmålningar är en så kallad limfärg som består av krita, cellulosalim och torra pigment. För att återskapa ett så autentiskt resultat som möjligt utifrån originalmålningen så har kulörerna skapats på plats av torra pigment tills de stämmer överens med originalmåleriet.

Anette Lund som är certifierad sakkunnig i kulturvärden berättar att det är extra roligt när man kan hitta ett original under en tidigare målning. Hon berättar även att många av våra vackra trapphus som finns i stenstan restaurerades på 90-talet och har varit fina sedan dess då man använt sig av just limfärg och andra traditionella färgtyper.

Att restaurera taket i ett trapphus likt de på Nybrogatan tar i snitt två till tre månader att göra och håller minst 30 år framåt. Vissa delar av taket är handmålade där Peter har ritat av originalmotivet och gjort schablonerna för hand. Förutom detta trapphus så har Peter även restaurerat upp trapphuset på Storgatan 16 och 18 runt år 1997.

Fakta:
Blombergska husen är ritade av Sven Malm och byggdes för grosshandlaren Johan Gustav Blomberg 1893. Sven Malm har förutom Blombergska huset även ritat byggnaden där hotell Knaust finns.

 

 

 

 

 

 

Senaste nyheterna

20 februari 2021
Lilium Fastigheter tecknar avtal tillsammans med Skanska om nybyggnad av 118 hyresrätter i Inre Hamnen!

Nu står det klart att Lilium Fastigheter tillsammans med Skanska som entreprenör kommer bygga 118 nya hyresrätter med en totalt boendearea om...

Läs mer...

16 februari 2021
Holy Greens är ny hyresgäst till Lilium Fastigheter i Sundsvall

Lilium Fastigheter gör Stenstan grönare tillsammans med Holy Greens. Nu förstärks Stenstan och Lilium Fastigheter totalrenoverar och anpassar sin...

Läs mer...

08 februari 2021
Restaurering av konst i trapphus i stenstan

Restaurering av konst i trapphus på Nybrogatan 6 I Liliums fastighet Jupiter finns de sk Blombergska husen som är förklarade som byggnadsminnen...

Läs mer...